Manon Raats

Communicatie & cultuur

Omwonenden wachtend in de rij voor de containerbioscoop

Op pad met mobiel iMax-theater

Case: Containerbioscoop Betuweroute

12/08/2016

Voor de Betuweroute waren we verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving. Vooral om ervoor te zorgen dat de overlast tot een minimum werd beperkt. Dat leidde tot een goede relatie met omwonenden, die we op een gepaste manier wilden afsluiten: met een rijdende bioscoop langs alle dorpen op de route.

De uitdaging: een goede relatie met de omgeving

De Betuweroute is aangelegd tussen 1997 en 2007. Dat zijn twintig jaar waarin je relaties opbouwt met bestuurders, leveranciers en medewerkers. Maar de omgeving heeft nooit gevraagd om zo’n lijn. Omwonenden hebben er zelfs geen direct voordeel van, maar ervaren wel overlast. Als communicatieteam zorg je ervoor dat die overlast zo klein mogelijk blijft. Een goede relatie met de omgeving helpt uiteindelijk ook de voortgang van een project. Als je dan weggaat, moet je zo’n relatie netjes afronden.

Onze aanpak: ‘meerijden’ op de trein

Bij de oplevering van de Betuweroute, wilden we omwonenden het gevoel geven wat het is om op die trein te rijden. Daarvoor hebben we op de trein opnames gemaakt, met vijf camera’s. We hebben de hele weg van een container gevolgd, vanaf de Maasvlakte tot aan de grens met Duitsland. We hebben een scenario laten schrijven en laten spelen door professionele acteurs. Vervolgens hebben we een container laten ombouwen tot bioscoop met vijf schermen, een soort mobiel iMax-theater.

Bioscooopkaartje van de voorstelling
Boven: bioscoopkaartje voor de Betuwe-movie met onder andere Joep Sertons
Rechts: omwonenden in de rij voor de film tijdens onze tour langs alle gemeentes op de Betuwe-route.

Het resultaat: Betuweroute als onderdeel van het landschap

De Containerbios heeft een tour gemaakt langs alle gemeentes op de Betuweroute: hele schoolklassen hebben gekeken naar de film, maar ook volwassenen stonden in de rij. Het was een mooie afsluiter van een traject waarbij de omgevingscommunicatie onderdeel was van het reputatiemanagement van de Betuwelijn. De pijn en de moeite die het hele project heeft gekost, zullen heel veel mensen zich niet eens meer herinneren. Dat slijt. En de Betuwelijn is onderdeel geworden van het landschap.