Manon Raats

Omgeving + Communicatie

Foto bij

Omgevings­management

Omgevingsmanagement of stakeholdermanagement gaat over in gesprek komen + blijven met partijen die voor jouw organisatie of project van belang zijn. Of het nu om complexe bouw- of infraprojecten gaat of om ontwikkelingen in het kader van de energietransitie… in alle gevallen staat het werken aan maatschappelijk draagvlak centraal. Want jouw werk raakt de directe leefomgeving van mensen.

Nog te vaak en te snel staan partijen onnodig lijnrecht tegenover elkaar. Door ieders belangen en behoeften te overzien kun je als omgevingsmanager problemen, frustraties en weerstand voorkomen en samen zoeken naar kansen voor win3… Wij helpen met het in kaart brengen van betrokkenen en belanghebbenden en de wijze van communiceren die het beste bij hen past.

Participatie + betrokkenheid

Alleen ‘tijdig informeren’ is al lang niet meer voldoende. De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat een representatieve afspiegeling van de bevolking in een vroeg stadium moet participeren in infra- en gebiedsprojecten. Optimale betrokkenheid en gedegen omgevingsmanagement zijn alleen mogelijk als deze aspecten vanaf de start als onmisbare onderdelen van een project worden gezien.

Open, eerlijk + transparant

Als omgevingsmanager ken ik mijn stakeholders en onderhoud ik mijn relatie met hen. Zo voel je waar de weerstand of verbinding in een project kan zitten, zie je de valkuilen en uiteraard de kansen. Vanuit mijn ervaring weet ik hoe je de taal van de uitvoering naadloos omzet in gewone mensentaal. Mijn stijl is open, eerlijk en transparant. Met oog voor de menselijke maat en ieders belangen.

Benieuwd wat ik voor jouw organisatie of project kan betekenen? Dan wordt het hoog tijd voor een goede kop koffie aan jouw keukentafel.

Mail Manon

Cases