Manon Raats

Omgeving + Communicatie

Foto bij

Case: Nationale Bewegwijzeringsdienst

125-jaar NBd: nieuwe koers ingezet voor 'meer smoel en zelfvertrouwen'

In 2019 vierde onze nationale bewegwijzering zijn 125-jarig bestaan. Een uitgelezen kans voor de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) om zichzelf te herpositioneren en meer naamsbekendheid te krijgen.

Om veilig, snel en comfortabel van A naar B te komen, beschikken we in ons land over duidelijke bewegwijzering langs alle wegen. Dat lijkt misschien wel de normaalste zaak van de wereld, maar toch is dat – met ruim 400 wegbeheerders in Nederland – nog niet zo vanzelfsprekend. Om de uniformiteit, continuïteit en samenhang in bewegwijzering te borgen, ligt de landelijke (regie)taak hiervoor sinds 2015 bij de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd).

Uitgelezen kans

Toch is de NBd bij het grote publiek én bij de eigen stakeholders redelijk onbekend. Het 125-jarig bestaan bood een uitgelezen kans de naamsbekendheid van de NBd te vergroten. Er werd een campagne opgezet die zowel bij weggebruikers, wegbeheerders, marktpartijen als de kennisindustrie tot de verbeelding spreekt. Ook wilden we de medewerkers van de dienst, tot dan vooral intern gefocust, meer zelfvertrouwen geven om met hun ervaring en kennis ‘de boer op te gaan’.

Weloverwogen mix

Manon: “Om te beginnen heb ik een team creatieve externen aan de medewerkers van de NBd gekoppeld. Vervolgens hebben we een krachtig en passend communicatieconcept ontwikkeld dat het 125-jarig jubileum een gezicht gaf. Met een mix van weloverwogen online en offline communicatie-uitingen hebben we het belang van bewegwijzering visueel en inhoudelijk zichtbaar gemaakt. De kernachtige boodschap ‘Reis mee met de NBd’ verwees naar zowel het reizen van A naar B als naar het ‘tijdreizen’ langs verleden, heden en toekomst, de drie fases die als leidraad dienden.

Duidelijke koers

Met een rondreizende expositie, een lesprogramma op basisscholen, een website over 125 jaar bewegwijzering, de inzet van sociale media en een live online talkshow gaven we invulling gegeven aan de doelstellingen uit het communicatieconcept. Manon: “Met name de duidelijke structuur voor zowel interne als externe communicatie helpt de organisatie de communicatiedoelen te bereiken. Met onder meer regelmatige nieuwsbrieven en gerestylde website, kan de NBd de ingezette lijn voortzetten.

Zichtbaar en trots

De artikelen op de website werden goed gelezen en gedeeld, wat uiteindelijk ook leidde tot een paginagroot artikel in De Telegraaf. Manon: “De NBd is inmiddels zichtbaar aanwezig op Instagram, Facebook en Twitter en de ook bestaande LinkedIn account wordt nu beter benut. Van de medewerkers van de dienst heb ik gehoord dat zij veel positieve reacties hebben gekregen en dat sterkt hun zelfvertrouwen. Ze waren al trots, maar dat is versterkt en bekrachtigd door deze bevestiging uit de buitenwereld.”

Waar je ons voor kunt bellen

Alle cases