Manon Raats

Omgeving + Communicatie

Foto bij

Wie is Manon?

Als manager voor omgeving + communicatie neem ik mensen mee via de wervende kracht van een goed verhaal. De complexiteit van vraagstukken in de openbare ruimte of in de energietransitie vragen zowel om dialoog als om duiding. Weet wat er op inhoud en qua emotie speelt in de omgeving. En even belangrijk… zorg dat je de ‘beroepsblik’ en het perspectief van uitvoerende partijen vertaalt naar heldere taal in de juiste context.

Rasoptimist, verbinder, doener, bewustmaker, frisdenker + waarmaker

Binnen grote projecten zie ik dat de focus nog te vaak ligt op de eigen scope, planning en het budget. Heel narrow. Ik geloof in de kracht van samenwerken aan een gedeeld belang. Gezamenlijk een vertrekpunten vinden, waarbij je er voor moet zorgen dat alle perspectieven en belangen voldoende aan bod komen.

Zowel persoonlijk als in mijn werk zijn ‘integriteit, oprechtheid, enthousiasme en gedrevenheid’ uiterst belangrijke kernwaarden. Als we vanuit die waarden vertrekken, dan heb je echt het meest aan me.

Met behulp van de kanjers in mijn netwerk ga ik altijd op zoek naar de optimale mix en synergie waarmee we de juiste boodschap via de juiste middelen op de juiste manier bij de juiste doelgroep laten landen.

Cases